ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Błona śluzowa macicy u ssaków podlega ciągłym modyfikacjom zarówno morfologicznym, biochemicznym, jak i molekularnym. Doświadczenia ostatnich lat dowodzą, że wzrost i różnicowanie się komórek endometrium są ściśle regulowane przez wydzielanie steroidów, a w szczególności hormonów płciowych jak progesteron (P4) oraz estradiol (E2). Wszystkie te modyfikacje prowadzą do uformowania w pełni wyspecjalizowanej morfologicznie i funkcjonalnie tkanki. Najważniejsza rola endometrium polega na umożliwieniu implantacji zarodka, która należy do wysoce złożonych i koordynowanych procesów. Ostatnie wyniki badań wykazały, że receptywność endometrium jest także uzależniona od ekspresji genów i białek z grupy akwapuryn (AQPs) i koneksyn (Cxs). Ponadto obie wspomniane rodziny białek są związane z niektórymi stanami patologicznymi endometrium, w których pełnią swoją funkcję, jako mikro-kanały dla jonów i wody. Podsumowując, sugeruje się, że rozwój techniki pierwotnej hodowli komórek endometrium może stać się podstawą poznawania nowych aspektów wzrostu i różnicowania się tej tkanki oraz zyskać znaczenie w diagnostyce chorób macicy u ssaków.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki