ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Należące do układu rozproszonych neuroektodermalnych komórek dokrewnych APUD, komórki przypęcherzykowe C odgrywają istotną i nie do końca jeszcze wyjaśnioną rolę w utrzymaniu homeostazy całego organizmu. Każdy rok przynosi coraz to nowsze doniesienia ukazujące złożoność ich struktury oraz funkcji. Komórki C posiadają receptory dla wielu hormonów i są źródłem licznych peptydów regulacyjnych o działaniu auto-, para- i endokrynnym. Niektóre z nich, między innymi kalcytonina oraz somatostatyna mają istotne znaczenie praktyczne i znalazły zastosowanie w leczneniu wielu schorzeń. Wielonarządowa lokalizacja receptorów dla wspomnianych peptydów regulacyjnych wskazuje na możliwość ich ogólnoustrojowego wielokierunkowego oddziaływania. Mają one zasadnicze znaczenie w regulacji metabolizmu wewnątrzkomórkowego, procesu wzrostu i różnicowania komórek, gospodarki wapniowo-fosforanowej, jak również wpływają na syntezę i uwalnianie innych hormonów. Zagadkowość oraz wielorakość funkcji komórek C stanowiło podstawę do podjęcia próby krótkiego przedstawienia aktualnego stanu wiedzy na ich temat.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki