ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Płuco jest narządem w znacznym stopniu narażonym na uszkodzenia przez toksyczne, fizyczne i biologiczne czynniki zewnętrzne. Utrzymanie integralności tkanek płuc jest wielkim wyzwaniem dla organizmu ludzkiego. W odnowie populacji komórkowej biorą udział komórki niżej wyspecjalizowane i niżej zróżnicowane niż ich formy ostateczne budujące nabłonki i zrąb płucny. Ich identyfikacja, poznanie warunków potrzebnych dla rozwoju i potencjału do różnicowania mogą być pomocne w klinicznym stosowaniu celem naprawy uszkodzonej tkanki. Komórki macierzyste, bo o nich mowa, występują w wielu niszach naszego organizmu jednak nie wszystkie są przystosowane do podjęcia odnowy tkanki płucnej. W pracy podjęto próbę przedstawienia fenotypów komórek macierzystych, występujących w różnych lokalizacjach, w różnych stadiach rozwoju człowieka. Różnią się one fenotypem oraz zdolnością różnicowania w odpowiednio szersze lub węższe populacje komórkowe. W pracy wykonano porównanie komórek pluripotencjalnych i tkankowo specyficznych komórek macierzystych. Przedstawiono charakterystykę molekularną grup komórek biorących udział w odnowie tkanki płucnej.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki