ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
25
Date of issue: 
Okres życia komórek jest ograniczony, a komórki obumierające są zastępowane nowymi, zróżnicowanymi, pochodzącymi od komórek macierzystych. Komórki macierzyste w organizmie dorosłym można wykryć markerami obecnymi zarówno w komórkach macierzystych embrionalnych, jak i komórkach macierzystych w tkankach. Przykładem tych markerów są białka: Oct3/4, CXCR4, Nanos, CD133, CD34. Wspólne funkcje komórek macierzystych to: 1) zdolność do samoodnowy (po podziale powstają nowe komórki macierzyste), 2) zdolność do różnicowania w wyspecjalizowane komórki tkanek i narządów, 3) oporność na stresy toksyczne oraz radiacyjne. Komórki macierzyste są obecne w różnych miejscach dorosłego organizmu, np. w naskórku, w nabłonku przewodu pokarmowego, w mięśniach szkieletowych. Skupienia tych komórek nazywamy niszami komórek macierzystych. Są one tam zatrzymywane układami chemokinowymi. Znanym układem chemokinowym w szpiku kostnym jest ligand SDF-1 (Stroma Derived Factor-1) oraz receptor na komórkach macierzystych CXCR4. Czynniki wywołujące stres mogą indukować spadek poziomu SDF-1 w szpiku kostnym, co powoduje przemieszczanie się komórek macierzystych do układu krążenia oraz do nowych nisz. Innym znanym układem chemokinowym jest układ Wnt(ligand)/Frizzle LPR (kompleks receptora) na powierzchni komórek. Pierwszym bezpośrednim dowodem istnienia komórek macierzystych nowotworowych były obserwacje komórek ostrej białaczki mieloidalnej. Rozpoczęto izolowanie oraz opisy takich komórek w różnych guzach. Komórki macierzyste nowotworowe stanowią zwykle mniej niż 1% komórek guza w modelach mysich. Przyjmuje się, że mutacje w komórkach macierzystych prawidłowych mogą doprowadzić do transformacji w komórki nowotworowe. Długi okres interfazy komórek macierzystych nowotworowych sprzyja gromadzeniu w nich mutacji, a oporność na czynniki toksyczne chroni te komórki przed działaniem leków.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki