ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Komórki NKT są rodzajem limfocytów T wyposażonych w receptor TCR oraz antygeny powierzchniowe charakterystyczne dla komórek NK. Rozpoznają antygeny lipidowe, pomijane przez inne limfocyty T, które prezentowane są przez cząsteczkę CD1d. Limfocyty NKT funkcjonują jako element odporności nieswoistej posiadając zdolność natychmiastowej odpowiedzi na stymulację antygenem. Produkując szerokie spektrum cytokin, regulują rozwijającą się odpowiedź swoistą i dlatego określane są jako element łączący odporność nieswoistą i swoistą. Populację komórek NKT tworzy kilka subpopulacji limfocytów o odmiennych właściwościach efektorowych, które wyodrębniono na podstawie budowy receptora TCR oraz ekspresji receptora powierzchniowego CD161. Zarówno sposób aktywacji komórek jak i ich lokalizacja wpływają na właściwości komórek NKT, które wykazują aktywność zarówno prozapalną, jak i przeciwzapalną, co zaobserwowano w chorobach o podłożu autoimmunologicznym. Regulatorowy charakter tych komórek sprawia, że odgrywają one istotną rolę także w procesach starzenia i nowotworzenia, pełniąc często funkcję komórek o charakterze ochronnym.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki