ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Jądrowy czynnik transkrypcyjny NF-κB należy do rodziny białek NF-κB, w której obecne są białka zaangażowane m.in. w proces regulacji transkrypcji wielu ważnych genów. Dotychczas zidentyfikowano u ssaków pięć czynników transkrypcyjnych: p50/p105 (NF-κB1), p52/ p100 (NF-κB2), p65 (RelA), RelB i c-Rel. Czynnik transkrypcyjny NF-κB występuje w cytoplazmie większości komórek, w postaci nieaktywnego dimeru utworzonego z białek p50/p65 połączonego z inhibitorami κB (IκB). W odpowiedzi na różnorodne bodźce prozapalne nieaktywny dimer p50/p65 ulega aktywacji i translokacji do jądra komórkowego, gdzie reguluje transkrypcję docelowych genów. Jądrowy czynnik transkrypcyjny NF-κB kontroluje ekspresję genów, których produkty białkowe regulują szereg ważnych procesów komórkowych, takich jak: proliferacja i wzrost komórek, apoptoza, czy też reakcje immunologiczne i odpowiedź komórki na stres wywołany różnymi czynnikami. Wyodrębniono trzy główne ścieżki aktywacji białka NF-κB, których zaburzenia przyczyniają się do rozwoju wielu chorób nowotworowych zarówno guzów litych, jak i nowotworów hematologicznych. Defekty występujące w szlakach aktywacji czynnika transkrypcyjnego NF-κB odgrywają zasadniczą rolę w nieprawidłowej regulacji metabolizmu komórkowego, reorganizacji cytoszkieletu, jak również sprzyjają podziałom komórkowym i rozwojowi guza oraz przerzutowaniu komórek nowotworowych. Ponadto, nieprawidłowa aktywacja NF-κB leży u podstaw wielu chorób o podłożu immunologicznym czy autoimmunologicznym. Przedmiotem niniejszej pracy jest próba przedstawienia aktualnego stanu wiedzy na temat komórkowego szlaku sygnalizacyjnego prowadzącego do aktywacji jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB, a także przyczyny i konsekwencje jego zaburzenia.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki