ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Odkrycie komórek regulatorowych CD4+CD25+ dało początek wielu badaniom, dzięki którym dysponujemy znaczną, choć nadal niekompletną wiedzą na temat ich funkcji i mechanizmów działania. Regulatorowe limfocyty T (Treg) powstają głównie w grasicy, ale różnicują się także na obwodzie i w wyniku bezpośœrednich interakcji międzykomórkowych hamują in vitro proliferację innych komórek (CD4, CD8, limfocytów B, NK). Komórki Treg kontrolują prawidłowy przebieg odpowiedzi immunologicznej. Ich niedobór lub upośœledzenie czynnośœciowe może stanowić przyczynę rozwoju zjawisk autoimmunizacyjnych. Z drugiej strony nadczynnoœść komórek Treg prowadzi do nadmiernego wyciszenia odpowiedzi immunologicznej, co w okreœślonych warunkach, np. rozwoju nowotworu, może być niekorzystne dla gospodarza. Możliwoœść manipulacji liczbą komórek Treg niesie ze sobą duży potencjał terapeutyczny. Należy jednak pamiętać, że nawet delikatna dysregulacja limfocytów Treg może prowadzić do kolejnych immunopatologii.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki