ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Cząsteczki mikroRNA biorą udział w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów. Są produktami genów jądrowych i występują wewnątrzkomórkowo, gdzie wyciszają translację bądź przyczyniają się do degradacji poszczególnych mRNA. W ostatnich latach wykazano, że miRNA występują również w surowicy/osoczu, mleku czy moczu. Dotychczas poznano niektóre mechanizmy umożliwiające przedostawanie się tych cząsteczek do płynów ustrojowych, a ich obecność jest wykorzystywana w badaniach nad nowotworami. Okazało się, że miRNA mogą służyć jako biomarkery do wczesnego wykrywania tych chorób, monitorowania ich przebiegu czy oceny radykalności zabiegów chirurgicznych. Profilowanie ekspresji miRNA w surowicy/osoczu wydaje się być stosunkowo prostą, czułą i specyficzną metodą diagnozowania i określania stadium zaawansowania poszczególnych nowotworów. Potencjalnie czyni to z badania tych cząsteczek nieinwazyjną metodę wykrywania zmian nowotworowych, które nie są widoczne przy zastosowaniu standardowych metod obrazowania, takich jak tomografia komputerowa. Jest to niezwykle istotne, ponieważ wczesne wykrycie guza może warunkować skuteczną terapię i możliwość wyleczenia. Obecnie prowadzone są badania w kierunku określania profili wybranych miRNA, których zaburzona ekspresja najlepiej będzie charakteryzowała dany typ nowotworu. Czułość i specyficzność testów wykorzystujących surowicę/osoczę do profilowania miRNA jest o wiele większa niż w przypadku standardowych markerów nowotworowych, takich jak CA-19-9, alfa-fetoproteina czy CEA. Potrzeba jednak wielu badań na dużych grupach chorych z poszczególnymi typami nowotworów, aby profilowanie ekspresji mikroRNA w surowicy/osoczu mogło być stosowane w codziennej praktyce klinicznej. Niniejsza praca przedstawia przegląd doniesień naukowych z ostatnich lat, których przedmiotem było badanie użyteczności cząsteczek mikroRNA uwalnianych do krwiobiegu jako wartościowych, swoistych i łatwych do wykrycia wskaźników, mogących przyczynić się do skuteczniejszej diagnostyki, oceny rokowania oraz wyboru strategii terapeutycznej w wielu typach nowotworów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki