ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Krople lipidowe są zazwyczaj sferycznymi organellami. W rdzeniu kropli zawarte są tłuszcze obojętne, a jej powierzchnię stanowi pojedyncza warstwa fosfolipidowa. Z kroplami lipidowymi związane są liczne białka. Część z nich należy do rodziny PAT i bierze udział w metabolizmie tłuszczów. Pozostałe białka występują i funkcjonują również w innych przedziałach komórkowych, gdzie pełnią role niezwiązane z gospodarką lipidową. Mechanizm biogenezy i wzrostu kropli lipidowych nie jest ostatecznie wyjaśniony. Zaproponowano kilka alternatywnych modeli powstawania kropli lipidowych w komórkach eukariotycznych, z których każdy zakłada, że organellą uczestniczącą w biogenezie kropli lipidowych jest siateczka śródplazmatyczna. Zasadnicze różnice hipotetycznych modeli odnoszą się do inicjalnego miejsca formowania kropli (pomiędzy dwiema warstwami fosfolipidowymi błony siateczki lub w bliskim sąsiedztwie błon siateczki) oraz sposobu odłączania formującej się kropli od błon siateczki śródplazmatycznej. Wzrost kropli może wynikać z ich homotypowej fuzji lub dostarczania do istniejącej kropli tłuszczów obojętnych oraz składników powierzchniowych (fosfolipidów i białek). Krople lipidowe wchodzą w interakcje z innymi organellami (siateczką śródplazmatyczną, mitochondriami, peroksysomami, endosomami i fagosomami) oraz elementami cytoszkieletu. Są także organellami mobilnymi, a główną rolę w ich transporcie odgrywają mikrotubule i związane z nimi białka motoryczne. Podstawową funkcją kropli lipidowych jest udział w magazynowaniu i uwalnianiu zgromadzonych tłuszczów. Ponadto krople lipidowe uczestniczą w wewnątrzkomórkowym transporcie tłuszczów i fosfolipidów. Nowo poznaną rolą kropli lipidowych jest zdolność do wiązania białek. Związane z kroplami lipidowymi białka są inaktywowane i/lub przeznaczone do degradacji. Obecność rybosomów oraz białek wiążących RNA w kroplach lipidowych wskazuje na możliwość wiązania RNA. Szczególnie interesującą z punktu widzenia klinicznego rolą kropli lipidowych jest wpływ na zmianę metabolizmu komórki w stanach patologicznych wywołanych procesami zapalnymi lub neoplazją. Zróżnicowany skład białkowy kropli lipidowych, ich mobilność oraz oddziaływanie z wieloma organellami sprawia, że krople lipidowe są obecnie traktowane jako organelle dynamiczne i wielofunkcyjne.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki