ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Komórki pluripotencjalne – ES i iPS, zdolne są do różnicowania w różne rodzaje komórek. In vivo biorą one udział w tworzeniu wszystkich tkanek i narządów budujących organizm ssaka. Stosując odpowiednie metody hodowli in vitro uzyskano z nich wiele rodzajów komórek, np. neurony czy kardiomiocyty. Jednak mimo intensywnych badań uzyskanie takich komórek jak mioblasty mięśni szkieletowych ciągle sprawia trudności. Jedną z metod wykorzystywanych do indukcji różnicowania komórek pluripotencjalnych jest ich hodowla w postaci kul zarodkowych – trójwymiarowych agregatów, w których spontanicznie dochodzi do powstania ekto-, endo- i mezodermy. Prezentowana praca opisuje historię wykorzystania kul zarodkowych w badaniach nad różnicowaniem komórek pluripotencjalnych. Podsumowuje także wyniki badań, w których wykorzystano kule zarodkowe w doświadczeniach mających na celu uzyskanie mioblastów mięśni szkieletowych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki