ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
18
Date of issue: 

Leptyna – produkt genu otyłości została odkryta w 1994 roku. Jest syntetyzowana głównie w białej tkance tłuszczowej, ale również w jajnikach, łożysku oraz w gruczole sutkowym podczas laktacji. W związku z tym uważa się, że leptyna bierze udział w rozwoju płodu oraz noworodków. Głównym docelowym miejscem działania leptyny w regulacji bilansu energetycznego oraz czynności rozrodczych są jądra podwzgórza, gdzie modyfikuje czynność układu podwzgórzowo-przysadkowego. U genetycznie otyłych i bezpłodnych myszy (ob/ob) egzogenna leptyna przywraca płodność zarówno u samic, jak i samców. U dorosłych szczurów leptyna stymuluje zarówno uwalnianie gonadoliberyny (LHRH) z podwzgórza, jak i hormonu luteinizującego (LH) z przysadki. Bardziej wyraźne stymulujące działanie leptyny na czynność rozrodczą ujawnia się w czasie uzyskiwania dojrzałości płciowej oraz kiedy ilość dostarczanej do organizmu energii jest niewystarczająca i zahamowane jest uwalnianie LH i hormonu dopęcherzykowego (FSH) z przysadki. Oprócz działania na układ podwzgórzowo-przysadkowy, leptyna wpływa również bezpośrednio na czynność jajników. Jednakże fizjologiczne i patofizjologiczne działanie leptyny w układzie rozrodczym zarówno u zwierząt, jak i u ludzi powinno być dalej wyjaśniane.

Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki