ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Ludzkie zarodkowe komórki macierzyste ES (ang. Embryonic Stem) są to komórki uzyskane z przedimplantacyjnych zarodków w stadium blastocysty. W odpowiednich warunkach można je hodować in vitro. Ze względu na swoje unikalne właściwości: nieograniczoną zdolność do samoodnowy oraz pluripotencję, czyli możliwość różnicowania we wszystkie tkanki obecne w organizmie, wzbudzają one duże nadzieje na ich zastosowanie nie tylko w badaniach naukowych, ale także w terapiach różnego rodzaju schorzeń. Artykuł ten ma na celu opisanie mechanizmów pozwalających na zachowanie pluripotencji, samoodnawianie, ale także różnicowanie ludzkich zarodkowych komórek macierzystych. Opisuje on również alternatywne, niewymagające uśmiercania ludzkich zarodków i niewzbudzające zastrzeżeń natury etycznej źródła pozyskiwania pluripotentnych komórek. Szczególną uwagę poświęcono pracom, które pozwoliły na ustalenie optymalnych metod hodowli tych komórek.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki