ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Najnowsze badania wskazują, że pluripotencjalne komórki macierzyste występują w tkankach dorosłych organizmów. Należą do nich m.in. wyizolowane ze szpiku kostnego i innych narządów tzw. małe embrionalno-podobne komórki macierzyste VSELs (ang. especially Very Small Embryonic-Like Stem cells). Cechą charakterystyczną komórek VSELs jest ekspresja markerów typowych dla pluripotencjalnych komórek epiblastu, które we wczesnych etapach embriogenezy podczas gastrulacji uczestniczą w formowaniu listków zarodkowych i dają początek różnym liniom komórkowym. Uważamy, że komórki VSELs deponowane stopniowo w rozwijających się tkankach odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu puli tkankowo specyficznych komórek macierzystych. Stanowią one pierwotne źródło wszystkich komórek rozwijającego się organizmu podczas ontogenezy, przeżywają w dojrzałych tkankach i tym samym pozostają źródłem ukierunkowanych tkankowo komórek macierzystych. W odpowiedzi na uszkodzenie tkanek i narządów (np. w zawale mięśnia sercowego, udarze mózgu) VSELs mogą być mobilizowane i krążyć we krwi obwodowej. Ponadto jak wykazano, modyfikacja metylacji niektórych genów wykazujących piętno genomowe chroni VSELs przed niekontrolowaną proliferacją i tworzeniem potworniaków. Zaburzenie tego procesu w sytuacjach patologicznych może prowadzić do udziału VSELs w rozwoju niektórych typów nowotworów (np. potworniaków, guzów germinalnych, mięsaków wieku dziecięcego).
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki