ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Od dwóch dekad obserwuje się w Polsce wzrastający odsetek dzieci i młodzieży z otyłością. Przyczynia się to do częstszego występowania glomerulopatii związanej z otyłością (ang. Obesity-Related Glomerulopathy, ORG). Ponadto otyłość jest niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek. Główny patomechanizm ORG opiera się na rozkurczu tętniczki doprowadzającego, w wyniku czego dochodzi do hiperperfuzji i hiperfiltracji. Początkowo asymptomatyczna ORG w wyniku postępu choroby manifestuje się pod postacią mikroalbuminurii, niewielkiego białkomoczu. W badaniu histopatologicznym opisuję się glomerulomegalię i szkliwienie kłębuszków nerkowych. Nawet u co trzeciego pacjenta ORG może doprowadzić do SNN, dlatego tak istotne jest znalezienie wczesnych czułych i swoistych markerów uszkodzenia kłębuszków nerkowych. Celem pracy był przegląd standardowych oraz wybranych, nowo odkrytych markerów uszkodzenia nerek w przebiegu otyłości, by ocenić możliwość zastosowania tych wskaźników w odniesieniu do oceny ORG w populacji pediatrycznej. W pracy przedstawiono standardowe markery uszkodzenia nerek w przebiegu otyłości, takie jak proteinuria, mikroalbuminuria, kreatynina i cystatyna C. GFR oceniany w oparciu o stężenie cystatyny, okazuje się być bardziej miarodajny w porównaniu do kreatyniny, do oceny filtracji kłębuszkowej u dzieci. Albuminuria, hiperfiltracja stanowią późne markery ORG. Pojawienie się tych klinicznych wskaźników świadczy o dokonanym już uszkodzeniu kłębuszków nerkowych. Zastosowanie w praktyce klinicznej nowych markerów ostrego uszkodzenia nerek, proponowanych przez PSTC (ang. Predictive Safety Testing Consortium) m.in. takich jak KIM-1, β2mikroglobulina a także klusteryna, mogłoby przyczynić się do ograniczenia konieczności zastosowania biopsji gruboigłowej, stosowanej celem ostatecznego potwierdzenia rozpoznania ORG. Ponadto badania eksperymentalne, przeprowadzone głównie na zwierzętach prezentują szeroką gamę nowych substancji, które mogłyby stanowić wczesne, czułe markery glomerulopatii związanej z otyłością. Dodatkowo zastosowanie inhibitorów m.in. takich białek jak: galaktyna, metaloproteinaza-12, szklak NK/MAPK przyczyniłoby się do redukcji stanu zapalnego, stresu oksydacyjnego a także wtórnie uszkodzenia nerek w przebiegu otyłości. Odkrycie czułych i swoistych markerów uszkodzenia nerek w przebiegu ORG u pacjentów pediatrycznych pozwoliłoby na nieinwazyjną diagnostykę tego schorzenia, a także poszerzenie możliwości terapeutycznych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki