ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Orzęski Blepharisma i Stentor posiadają system fotoreceptorowy, który czyni je wrażliwymi na działanie światła. Przejawem tego zjawiska jest między innymi reakcja fotofobowa, którą obserwuje się w momencie wzrostu intensywności oświetlenia. Taki bodziec powoduje zatrzymanie poruszającego się orzęska, następnie rewersję ruchu rzęskowego i ponowny ruch komórki do przodu. Rewersja ruchu rzęskowego jest konsekwencją wystąpienia w komórce błonowego potencjału czynnościowego indukowanego przez potencjał fotoreceptorowy. Powstanie tego potencjału jest uwarunkowane absorpcją światła przez komórkowy pigment prowadzącą, w przypadku Stentor, do aktywacji głównie procesów enzymatycznych z udziałem cGMP i zmian poziomu tego cyklicznego nukleotydu w komórce, które mogą powodować aktywację kanałów jonowych, zależnych od cGMP. U Blepharisma najprawdopodobniej zasadniczą rolę w systemie przekazywania sygnału spełnia InsP3. Potwierdzeniem tego przypuszczenia jest wykazanie przejściowego wzrostu stężenia InsP3 w komórkach poddanych działaniu światła oraz obecności w korteksie tego orzęska białka homologicznego do białka receptorowego dla InsP3.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki