ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Melatonina, znany neuroprzekaźnik kręgowców, od niemal 2 dekad wzbudza ogromne zainteresowanie jako cząsteczka występująca również u roślin. Wciąż pojawiają się nowe doniesienia na temat roli jaką melatonina odgrywa w komórkach roślinnych, lecz dokładne mechanizmy jej działania nadal nie są znane. Niniejsza praca stanowi podsumowanie dostępnej wiedzy na temat tej cząsteczki, począwszy od historii jej odkrycia u roślin, poprzez najnowsze badania na temat jej biosyntezy w komórkach roślinnych, aż po przegląd najważniejszych funkcji jakie pełni. Jedną z nich jest działanie antyoksydacyjne pozwalające na utrzymanie właściwego stanu redoks komórek. Kolejną jest jej udział w procesie fotosyntezy, gdyż opóźniając degradację chlorofilu, zwiększając asymilację CO2 i przyspieszając transport elektronów wpływa na wydajność tego procesu. Melatonina bierze również udział w regulacji wzrostu i rozwoju roślin, a także w regulacji rytmu okołodobowego i reakcji fotoperiodycznych. Na szczególną jednak uwagę zasługuje udział tej cząsteczki w regulacji ekspresji genów zaangażowanych w reakcje obronne, co potwierdza jej ogromną rolę w ochronie tkanek przed szkodliwym działaniem stresów środowiskowych.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki