ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Merlina jest wyjątkowym białkiem. Uczestniczy zarówno w regulacji cyklu komórkowego jako supresor nowotworzenia, jak i w kształtowaniu struktur cytoszkieletu. W strukturze merliny wyróżnia się globularną domenę FERM, występującą w wielu rodzinach białek o różnej funkcji i helikalny fragment C-końcowy. Aktywność merliny jest regulowana przejściami między formą otwartą a zamkniętą, w której domena FERM oddziałuje z fragmentem C-końcowym. Merlina w formie otwartej bierze udział w oddziaływaniach z wieloma białkami adhezyjnymi, strukturalnymi i regulatorowymi, a w formie zamkniętej z białkiem CD44, co prawdopodobnie decyduje o jej właściwościach supresorowych. Mechanizm supresji z udziałem merliny pozostaje nadal niewyjaśniony. Zaproponowane modele wskazują na udział merliny w tworzeniu pętli zwrotnej szlaku sygnałowego małych GTPaz i udział w inhibicji kontaktowej.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki