ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe to nanometrowe struktury biologiczne uwalniane niemal ze wszystkich komórek w warunkach fizjologicznych oraz patologicznych. Są nośnikami wielu aktywnych cząsteczek (białek, lipidów, materiału genetycznego w postaci RNA i DNA) i stanowią główny element komunikacji międzykomórkowej. Ze względu na ich potencjał funkcjonalny oraz możliwość praktycznego wykorzystania w diagnostyce wielu chorób, dość szybko stały się inspiracją dla środowiska naukowego. Ze względu na małe rozmiary oraz strukturę, problematyczne jest znalezienie uniwersalnej metody izolacji pęcherzyków zewnątrzkomórkowych. Brak standaryzacji metod pozyskiwania pęcherzyków skłania do poszukiwania nowych, uniwersalnych technik. Niniejszy artykuł stanowi przegląd dotychczas poznanych i powszechnie stosowanych metod izolacji pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z uwzględnieniem ich zalet oraz wad. Ponadto, zdefiniowano poszczególne typy pęcherzyków, wskazując na ich znaczenie biologiczne i zastosowanie diagnostyczne

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki