ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Niemal każdy proces komórkowy w organizmie uzależniony jest od przestrzennej organizacji tkanek, w których zachodzi. Liczne odmiany mikroskopii fluorescencyjnej umożliwiają zbadanie zależności pomiędzy strukturą i funkcją na poziomie komórkowym. Jednakże z powodu naturalnej budowy tkanek, których komponenty uniemożliwiają przenikanie światła do głębszych ich warstw, dotychczasowy zakres obserwacji mikroskopowych był ograniczony do dziesiątek mikrometrów w głąb narządu. Niedawno opracowana grupa metod optycznego oczyszczania tkanek czyni je przezroczystymi, tym samym rozszerzając zakres penetracji światła laserów przez całe narządy, a nawet ciała gryzoni laboratoryjnych. Niestety, niczym każda technika, optyczne oczyszczanie tkanek ma nie tylko zalety, ale również wady, z których głównym jest prędkie wyżarzanie fluorescencji endogennych białkowych fluorochromów, znacznie ograniczające zastosowanie tych technik do badania tkanek pochodzących z licznych, wartościowych modeli zwierząt transgenicznych. W niniejszym opracowaniu przedstawiona została klasyfikacja technik optycznego oczyszczania wraz z ich ogólną charakterystyką, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych rozwiązań umożliwiających stabilizację funkcji endogennych fluorochromów.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki