ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Jednym z systemów, na którym prowadzone są badania morfogenezy nabłonków jest nabłonek folikularny związany z komórkami linii płciowej w jajnikach muszki owocowej, Drosophila melanogaster. Komórki folikularne w jajniku Drosophila tworzą jednowarstwowy nabłonek, który otacza grono komórek linii płciowej (komórki odżywcze i oocyt) połączonych za pomocą mostków cytoplazmatycznych powstałych w wyniku niekompletnych cytokinez. Jedną z charakterystycznych cech w morfogenezie nabłonka folikularnego jest jego zdolność do różnicowania się na kilka podgrup (subpopulacji) różniących się funkcją, zachowaniem i lokalizacją w obrębie komory jajowej. Komórki graniczne są jedną z subpopulacji nabłonka folikularnego. Ta niewielka subpopulacja komórek folikularnych (6 do 10 komórek) w 9 stadium oogenezy Drosophila, odrywa się od blaszki podstawnej i aktywnie przemieszcza się w stronę oocytu. Centralną część grupy komórek granicznych stanowią 2 komórki polarne bieguna przedniego komory jajowej, które otoczone są przez 4 do 8 komórek biegunowych przednich. Ta aktywna migracja komórek granicznych obejmuje tworzenie wypustek cytoplazmatycznych przez cytoszkielet aktynowy, zmiany adhezji komórkowej i indukcję chemotaksji. Po osiągnięciu przedniego bieguna oocytu, w kolejnych etapach oogenezy komórki graniczne są zaangażowane w tworzenie mikropyle – fragmentu kapsuły jajowej, umożliwiającego przedostanie się plemnika do dojrzałego jaja. Mechanizm tej migracji przypomina metastazę komórek nowotworowych, dlatego też badania komórek granicznych w jajnikach Drosophila cieszą się dużym zainteresowaniem.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki