ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Miokardium owada jest główną częścią naczynia grzbietowego, zwanego również sercem. W jego budowie wyróżnia się dwa odcinki, dystalny zwany sercem oraz proksymalny określany jako aorta. Niewielkie otwory w naczyniu grzbietowym, pozwalające na napływ hemolimfy oraz zapobiegające jej wypływowi to ostia. Natomiast dodatkowe mięśnie odchodzące od serca i wspomagające jego skurcze określane są mięśniami skrzydlastymi. W przedstawionej pracy scharakteryzowano aktywność kurczliwą miokardium u różnych gatunków owadów, wpływ jonów na kurczliwość tego narządu, modulację nerwową oraz neurohormonalną jego czynności, a także wpływ wybranych peptydów kardiotropowych. Opisano również farmakologiczną regulację serca owadów oraz możliwości zastosowania go jako modelu do badań biomedycznych, w tym do badania kardioaktywnych peptydów, substancji pochodzenia roślinnego oraz farmaceutyków.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki