ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Ceratopteris richardii jest gatunkiem należącym do paproci cienkozarodniowych, których rozwój odbywa się w dwuetapowym cyklu przemiany pokoleń. Dominującym pokoleniem jest diploidalny sporofit produkujący zarodniki, natomiast drugim, krótkotrwałym pokoleniem jest haploidalny gametofit, wytwarzający gamety. Biologia tej paproci oraz możliwość pozyskiwania mutantów sprawiły, że została ona zaproponowana jako modelowy system do badań różnorodnych procesów rozwojowych, takich jak fotomorfogeneza, determinacja płci, apogamia i aposporia, czy reakcja grawitropijna. W pracy przeglądowej zebrano rozproszone starsze i najnowsze dane literaturowe poświęcone analizie różnych aspektów funkcjonowania i rozwoju C. richardii. Zaprezentowany aktualny stan wiedzy stanowi dodatkowo dobry punkt wyjścia do dalszych badań, zwłaszcza do podjęcia tematyki związanej z regulacją procesów na poziomie komórki i całego organizmu.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki