ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Do niedawna nerka nie była rozważana jako narząd istotny dla metabolizmu żelaza. Badania ostatniej dekady wykazały jednak, że nawet w warunkach fizjologicznych znaczące ilości osoczowych żelazo-protein, takich jak: transferryna czy hemoglobina, ulegają przesączaniu kłębkowemu, a następnie wchłanianiu w cewce proksymalnej. W przypadku schorzeń hemolitycznych ekspozycja nerki na żelazo jest zwiększona i zależna od poziomu osoczowej haptoglobiny. Wychwyt żelazoprotein w kanaliku proksymalnym następuje w drodze endocytozy za pośrednictwem tandemu receptorów megaliny i kubiliny. Do właściwego funkcjonowania tego kompleksu niezbędne jest białko opiekuńcze amnionles. Ponadto pokazano, że ważne dla transbłonowego transportu żelaza białka, takie jak: DMT-1, hefajstyna i ferroportyna ulegają ekspresji w komórkach nabłonkowych kanalika proksymalnego. Artykuł nawietla główne osiągnięcia w tej dziedzinie oraz przedstawia schemat molekularnego mechanizmu metabolizmu żelaza w nerce.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki