ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Rytuksymab to chimeryczne przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko antygenowi CD20. Cząsteczka ta występuje tylko na limfocytach B, brak jej na komórkach prekursorowych, a także na komórkach plazmatycznych. Antygen CD20 nie podlega endocytozie, ani nie jest uwalniany z powierzchni komórki. Podanie rytuksymabu wywołuje szybką eliminację limfocytów B z krążenia. Dzieje się to wskutek aktywacji dopełniacza i cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał. Ponadto rytuksymab działa synergistycznie z konwencjonalną chemioterapią, uwrażliwiając komórki na apoptozę, poprzez hamowanie ekspresji białka Bcl-2. Rytuksymab został zarejestrowany przede wszystkim w leczeniu chłoniaków nieziarniczych, lecz spektrum jego zastosowań ciągle się powiększa. Obecnie jest także zarejestrowany do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, ale wykorzystywany jest również w leczeniu innych chorób o podłożu autoimmunizacyjnym oraz w transplantologii. Dzięki sukcesowi rytuksymabu powstają nowe leki wykorzystujące antygen CD20. Są to m.in. przeciwciała monoklonalne połączone z radioizotopami, całkowicie ludzkie przeciwciała bądź małe peptydy (mimotopy), których celem jest pobudzenie układu immunologicznego do wytworzenia przeciwciał anty-CD20.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki