ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Otyłość na przestrzeni lat, stała się problemem stale rozrastającym się na skalę światową. Z chorobą tą nierozerwalnie łączy się przyrost tkanki tłuszczowej oraz zaburzenia w wydzielaniu przez adipocyty hormonów. Zarówno nieprawidłowości w wydzielaniu, jak i niewłaściwe oddziaływanie adipocytokin na komórki docelowe, wiąże się z zaburzeniami w funkcji całego organizmu. Adiponektyna wpływa na poprawę insulinooporności oraz posiada działanie przeciwmiażdżycowe. Jej wydzielanie jest zmniejszone u osób z otyłością. Może to być jedną z przyczyn rozwoju chorób towarzyszących otyłości takich jak cukrzyca typu 2, czy nadciśnienie tętnicze. Z kolei leptyna jest hormonem oddziałującym na receptory w mózgu, dzięki czemu wzmaga uczucie sytości i zmniejszenie poboru pokarmu, a co za tym idzie zahamowanie przyrostu tkanki tłuszczowej i rozwoju otyłości. Apelina wytwarzana przez adipocyty wpływa na pracę mięśnia sercowego oraz powoduje wazodylację naczyń krwionośnych, dzięki czemu rozważa się jej przyszłościowe zastosowanie w terapii. Z otyłością związana jest także chemeryna, która wpływa na procesy zachodzące w tkance tłuszczowej. Uważa się, że ta adipocytokina wpływa na adipogenezę i przyrost tkanki tłuszczowej. Zaburzenia w ilości hormonów produkowanych przez komórki tkanki tłuszczowej, wpływają negatywnie na procesy metaboliczne zachodzące w organizmie oraz pośrednio przyczyniają się do pogłębienia otyłości, czy rozwoju dodatkowych jednostek chorobowych, w tym miażdżycy, nadciśnienia tętniczego oraz cukrzycy typu 2.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki