ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
18
Date of issue: 
W okresie dojrzałości płciowej błona śluzowa macicy ulega cyklicznym zmianom morfologicznie określanym jako faza wzrastania, wydzielania oraz złuszczania. Zachodzą one w następstwie okresowo powtarzających się zmian w zakresie czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej, czego efektem są fluktuacje w stężeniu estrogenów oraz progesteronu we krwi. W cyklu płciowym, którym nie doszło do zapłodnienia komórki jajowej, czynność hormonalna ciałka żółtego wygasa, zmniejsza się stężenie estradiolu i progesteronu we krwi, w czego następstwie dochodzi do złuszczania błony śluzowej macicy i wystąpienia krwawienia miesiączkowego. Omówiono teorie wyjaśniające mechanizm krwawienia miesiączkowego w świetle badań eksperymentalnych.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki