ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Zaburzenia morfologiczno-funkcjonalne mitochondriów wstawki plemnika, które są coraz częściej przyczyną niepłodności męskiej (astenoteratozoospermii) można identyfikować stosując precyzyjną diagnostykę mitochondriów wstawki plemnika. Obejmuje ona: 1) skryningowy test cytochemiczny na mitochondrialne oksydoreduktazy/NADH, 2) cytofluorometryczną ocenę mitochondrialnego potencjału błonowy oraz badania: 3) fluorescencyjne z zastosowaniem sond mitochondrialnych, 4) mikroskopowo-elektronowe, 5) biochemiczne ujawniające zaburzenia aktywności enzymów łańcucha oddechowego i LDH-C4, 6) immunocytochemiczne w celu wykrycia ubikwitynowanych mitochondriów plemników i zmniejszonej ekspresji białek tworzących keratynową torebkę mitochondrialną i 7) genetyczne wykrywające mutacje mitochondrialnego genomu. Wiele funkcjonalnych i morfologicznych defektów osłonki mitochondrialnej plemnika wynika z zaburzeń morfogenezy jego wstawki podczas spermiogenezy. Defekty te mogą być związane z apoptozą spermatyd, z zaburzeniami genetycznymi ich genomu jądrowego (t haplotyp) lub mitochondrialnego, bądź też mogą powstać w najądrzu. Zmiany mitochondrialne obniżają ruchliwość plemników i przez to ich zdolność do zapłodnienia komórki jajowej. Ponadto, w niektórych przypadkach uzyskania nawet koncepcji (in vivo i in vitro), mogą uniemożliwiać własną eliminację (ubikwitynacja mitochondriów) w zapłodnionej komórce jajowej. Może być to przyczyną spontanicznych przedimplantacyjnych poronień, niekiedy w idiopatycznej niepłodności. Zwrócono uwagę na poznawcze znaczenie diagnostyki mitochondriów plemnika umożliwiającej wykrycie przyczyn astenozoospermii oraz prognostyczne pozwalające przewidzieć szansę na uzyskanie zapłodnienia, zwłaszcza przy zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki