ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Kinaza serynowo-treoninowa – mTOR (ang. mammalian target of rapamycin) jest regulatorem tempa wielu procesów wewnątrzkomórkowych w odpowiedzi na sygnały zewnątrzkomórkowe, dostępność substancji odżywczych oraz informacje o stanie metabolicznym komórki. mTOR w komórkach nerwowych reguluje zarówno przeżywanie, jak i różnicowanie tych komórek. Pośród procesów, których aktywność jest regulowana przez mTOR, można wymienić rozwój drzewa aksonalnego i dendrytycznego, synaptogenezę, plastyczność synaptyczną oraz uczenie się i pamięć. Badania przeprowadzone ostatnio wskazują również, iż nieprawidłowa aktywność mTOR może być jedną z przyczyn licznych neuropatologii, w tym nowotworów oraz chorób neurodegeneracyjnych, takich jak: choroby Alzheimera, Parkinsona i Huntingtona. Celem tego artykułu jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy zarówno na temat ścieżek przekaźnictwa sygnału angażujących kinazę mTOR, jak również opisanie jej istotnego udziału w regulacji prawidłowej fizjologii tak różnicującej się, jak i dojrzałej komórki nerwowej oraz zmian jej aktywności obserwowanych w sytuacjach patologicznych w mózgu.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki