ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
25
Date of issue: 

Odkrycie wielu ważnych punktów szlaków sygnałowych w badaniach odpowiedzi roślin na stres biotyczny było możliwe dzięki wykorzystaniu mutantów modelowej rośliny Arabidopsis thaliana. Dostępność mutantów typu knock-out, uzyskanych w drodze mutagenezy chemicznej lub linii mutantów insercyjnych pozwala skupić się na określonym zagadnieniu badawczym bez konieczności czasochłonnego tworzenia własnych mutantów. Odporność roślin na grzyby nekrotroficzne jest zależna przede wszystkim od biosyntezy i szlaku sygnałowego kwasu jasmonowego oraz biosyntezy i akumulacji niskocząsteczkowych metabolitów wtórnych, takich jak: fitoaleksyny, które skutecznie hamują rozwój grzyba i kolonizację tkanek roślinnych. W artykule przedstawiono wybrane aspekty odpowiedzi obronnej A. thaliana na atak grzybów nekrotroficznych zależnych od szlaku kwasu jasmonowego oraz warunkowane produkcją kamaleksyny, a które zostały rozszyfrowanie dzięki wykorzystaniu mutantów.

Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki