ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Nesfatyna-1 jest 82 aminokwasowym peptydem, adipokiną, pochodną NUCB2 (nucleobindin 2). Ze względu na identyczną lokalizację w tkankach organizmu obu peptydów oceniane są często wspólnie jako kompleks NUCB2/Nesfatyna-1. Nesfatyna-1 związana jest z regulacją mechanizmów biorących udział w rozrodzie i otyłości. Wykazano związek między stężeniem nesfatyny-1 i cukrzycą typu II. Udowodniono związek między otyłością a rozwojem nowotworów złośliwych w różnych lokalizacjach. Ponadto u osób otyłych z cukrzycą na skutek oporności na insulinę istnieje wtórna hiperinsulinemia i wzrost wydzielania IGF. Zarówno insulina, jak i IGF aktywują szereg szlaków sygnałowania, które zwiększają proliferację komórek i hamują apoptozę promując rozwój nowotworów – w tym raka endometrium. W badaniach nad rakiem endometrium (tkanki raka uzyskane po operacji kobiet oraz ustalone linie komórkowe tego raka) wykazano, że immunoreaktywność NUCB2 ma związek z indeksem proliferacyjnym Ki67, ale również z przebiegiem klinicznym. Immunoreaktywność NUCB2 korelowała ze zwiększonym ryzykiem nawrotu choroby i gorszym przebiegiem klinicznym (czas wolny od progresji i całkowite przeżycie).Wykazano promujący wpływ nesfatyny na proliferację i migrację komórek ustalonych linii komórkowych raka endometrium (Ishikawa i Savano). Natomiast przeciwny wpływ nesfatyny- 1 opisano w badaniach in vitro na liniach komórkowych raka jajnika (HO-8910).Wykazano hamujący wpływ nesfatyny-1 na proliferację tych komórek poprzez indukcję apoptozy. Badania kompleksu NUCB2/Nesfatyna-1 wydają się obiecujące w obu tych rakach – raku endometrium i raka jajnika, zwłaszcza, że w literaturze spostrzegane są jako biomarkery przebiegu klinicznego oraz tarcze terapeutyczne.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki