ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 

Jony wapniowe są jednym z podstawowych przekaźników sygnału w komórce. Ich działanie zachodzi między innymi za pośrednictwem białek wiążących wapń. Wśród białek wiążących wapń coraz liczniejszą grupę stanowią odkrywane w ciągu ostatnich dziesięciu lat białka z motywem "EF-hand" tworzące rodzinę tzw. Neuronalnych Sensorów Wapnia (NCS, Neuronal Calcium Sensors). Zaliczają się do niej między innymi: rekoweryny, frekweniny, białka GCAP, białka VILIP. Ich wspólną cechą jest charakterystyczna budowa i występowanie w określonych komórkach nerwowych, co sugeruje, że pełnią tam ściśle określoną funkcję. Funkcja większości białek NCS nie została jednak wyjaśniona i stanowi przedmiot badań wielu zespołów na świecie. W niniejszej pracy dokonujemy przeglądu obecnego stanu wiedzy dotyczącego tej interesującej i ważnej grupy białek.

Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki