ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
GPR7 i GPR8 (G-protein-coupled Receptors) to dwa, ostatnio odkryte i strukturalnie podobne, sieroce receptory związane z białkiem G. Występują one zarówno w centralnym układzie nerwowym, jak i w narządach obwodowych. Ostatnio zidentyfikowano endogenne ligandy tych receptorów. Jeden z nich to polipeptyd o długości 29 aminokwasów. Jest on unikalnie modyfikowany bromem i stąd został nazwany neuropeptydem B (NPB). Drugi – neuropeptyd W (NPW) został zidentyfikowany w dwóch formach molekularnych, odpowiednio 23- i 30-aminokwasowej (NPW23 i NPW30). Sekwencja aminokwasów NPW23 jest identyczna z N-końcowymi 23 resztami aminokwasów NPW30. Rozkład ekspresji genu w mózgu sugeruje, że NPB bierze udział w regulacji odżywiania, w regulacji osi neuroendokrynnej, w procesach pamięci i uczenia się. Z kolei NPW wpływa na pobór pożywienia, stymuluje wydzielanie prolaktyny oraz reguluje czynność osi podwzgórzowo -przysadkowo- nadnerczowej.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki