ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
18
Date of issue: 
Krwiotwórcze komórki macierzyste (KKM) są w stanie odnowić po przeszczepieniu układ krwiotwórczy pacjenta. Odnowa poprzedzona jest ich zagnieżdżeniem (ang. homing) w mikrośrodowisku krwiotwórczym szpiku kostnego. Mechanizmy regulujące zagnieżdżenie komórek w szpiku kostnym są więc jednym z zagadnień, nad którym ogniskują się badania hematologów klinicznych, jak i eksperymentalnych. Identyfikowane są molekuły adhezyjne, enzymy proteolityczne oraz czynniki chemotaktyczne biorące udział w zagnieżdżaniu komórek po przeszczepie. Wiadomo np., że komórki uzyskane z mobilizowanej krwi obwodowej ulegają szybciej wszczepieniu niż komórki izolowane ze szpiku kostnego. Z badań naszego zespołu wynika, że istotną rolę w procesie zagnieżdżania wczesnych komórek hematopoetycznych znajdujących się w mobilizowanej krwi obwodowej, w szpiku kostnym mogą mieć pochodzące z płytek krwi tzw. mikrofragmenty błonowe, które przyłączają się do powierzchni komórek CD34+ i zwiększają ich przyleganie do śródbłonka naczyń włosowatych szpiku kostnego.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki