ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Z każdym kolejnym rokiem liczba osób ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową szybko wzrasta. Z drugiej strony wiadomo, że nowotwory są jedną z głównych przyczyn zgonów ludzi na świecie. Standardowe metody leczenia nowotworów takie jak chirurgia, radioterapia czy chemioterapia nierozerwalnie wiążą się z poważnymi skutkami ubocznymi w trakcie i po leczeniu. Wynika to z ich inwazyjności i braku wybiórczego działania. Obecne zmiany w strategii zwalczania nowotworów kierują terapię w stronę poszukiwania metod precyzyjnego dotarcia do komórek zmienionych nowotworowo, ich naprawy lub eliminacji. Taka zmiana wymusiła poszukiwanie metod, które reprezentują inne, mniej destrukcyjne dla organizmu, podejście do walki z nowotworami. Poniższa praca prezentuje metody immunoterapii, wykorzystanie zmodyfikowanych limfocytów T (projektowanych indywidualnie dla każdego pacjenta) oraz eksperymentalne próby wykorzystania interferencji RNA (pozwalającej na przywracanie prawidłowej ekspresji genów w zmienionych nowotworowo komórkach) w konfrontacji ze standardową chemioterapią. Efekty, jakie przynoszą te alternatywne w stosunku do chemioterapii metody, mimo że ich potencjał nie jest jeszcze w pełni wykorzystany, pokazują, że w niedalekiej przyszłości leczenie nowotworów ma szansę stać się bardziej skuteczne, a związane z nim skutki uboczne mogą być znacznie łagodniejsze w porównaniu z tymi występującymi w wyniku chemioterapii.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki