ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Zmniejszenie liczby spożywanych kalorii opóźnia procesy starzenia i znacznie redukuje ryzyko występowania chorób związanych z wiekiem. Liczne badania przeprowadzone na przestrzeni ostatnich lat wykazały, że restrykcja kaloryczna od 25 do 60 procent zapotrzebowania energetycznego przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowego poziomu koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu składników mineralnych i witamin znacznie zwiększyła długość jak i poprawiała jakość życia wielu gatunków zwierząt. W niniejszej pracy omówiono restrykcję kaloryczną w aspekcie mechanizmów molekularnych związanych ze starzeniem się organizmu.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki