ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Toxoplasma gondii to bezwzględny pasożyt wewnątrzkomórkowy zdolny do zasiedlenia wielu typów komórek zwierząt kręgowych. Wnikanie do komórki żywiciela jest procesem aktywnym sterowanym przez samego pasożyta. Proces ten wiąże się bezpośrednio z uwolnieniem białek zawartych w organellach wydzielniczych: mikronemach, roptrach i granulach o dużej gęstości. Białka mikronem odpowiadają za adhezję T. gondii do komórek żywiciela, a białka roptrów uczestniczą w wytworzeniu wakuoli pasożytniczej. Białka granul o dużej gęstości są zaś wydzielane w sposób ciągły w trakcie wewnątrzkomórkowego rozwoju pierwotniaka zapewniając mu dostęp do substancji odżywczych i replikację. W pracy tej przedstawiono obecny stan wiedzy na temat organelli wydzielniczych T. gondii i ich roli w procesie penetracji i zasiedlania komórek żywiciela.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki