ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Transportery tlenu można podzielić na trzy grupy: naturalne, „otrzymane in vitro” i sztuczne. Ostatnie dwa rodzaje muszą być podobne do naturalnej krwi, żeby można uznać je za efektywne. W procesie pozaustrojowej produkcji krwi, najbardziej obiecujące wydaje się być namnażanie i różnicowanie krwiotwórczych komórek macierzystych. Chociaż obserwuje się dynamiczny postęp w tym zakresie, nadal wiele wyzwań, takich jak mała ilość otrzymywanych erytrocytów i wysoka cena hodowli komórkowych in vitro, czeka na rozwiązanie. Inne próby wiążą się z użyciem indukowanych komórek macierzystych. Jednakże wyniki badań nie są nadal satysfakcjonujące i nie pozwalają na ich zastosowanie w terapiach klinicznych. Synteza sztucznej krwi skupia się głównie na produkcji nośników, które będą w jak największym stopniu podobne do hemoglobiny. W ciężkich przypadkach klinicznych stosuje się inne podejście oparte na farmakoterapii i terapii hormonalnej. Uważa się je za stosunkowo bezpieczne i pozwalają one na poprawę produkcji komórek krwi bezpośrednio w organizmie pacjenta. Ta praca stanowi przegląd najnowszych badań na temat produkcji sztucznych nośników tlenu. Ponadto, przedstawia podstawy molekularne rozwoju układu krwiotwórczego i erytropoezy, co jest istotne dla zrozumienia procesów tworzenia komórek krwi.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki