ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Aktywność transkrypcyjna genów kodujących podjednostki gonadotropin (?, LH?, FSH?) w przednim płacie przysadki samic szczura zależy od obecności zestawów specyficznych elementów cis- i transregulatorowych zlokalizowanych na promotorach tych genów. Głównym stymulatorem aktywności transkrypcyjnej tych genów jest GnRH - hormon pulsacyjnie uwalniany z zakończeń nerwowych w wyniosłości pośrodkowej podwzgórza i uwalniający hormony gonadotropowe. Wykorzystując model pulsacyjnych, dokomorowych infuzji GnRH, ?-endorfiny, galaniny i wazoaktywnego peptydu jelitowego (VIP) badano rolę tych peptydów w modulacji ekspresji podjednostek ? i LH? mRNA w przednim płacie przysadki owariektomizowanych samic szczura. Ekspresja genów ? i LH? była zależna od częstotliwości pulsów GnRH: największą ekspresję mRNA obserwowano po infuzjach z częstotliwością 1 pulsu/godzinę. ?-endorfina znacząco obniża ekspresję genów ? i LH?, wpływając także na zmniejszenie stabilności ich mRNA w komórkach gonadotropowych. Również VIP, działając poprzez specyficzne receptory VPAC2, hamuje aktywność układu GnRH w podwzgórzu i obniża poziom mRNA dla podjednostek ? i LH? w komórkach gonadotropowych. Natomiast galanina stymuluje ekspresję mRNA dla podjednostek ? i LH??w przysadce, jej wpływ zależy od obecności steroidów gonadowych, odbywa się poprzez pobudzające oddziaływanie na aktywność układu GnRH w podwzgórzu i wymaga zaangażowania specyficznych receptorów GALR1 i GALR2. Aktywacja ekspresji genu FSH? zależy zarówno od GnRH, jak i aktywiny, które działając niezależnie i synergistycznie podwyższają poziom FSH? mRNA w przysadce. Peptydowa modulacja (stymulacja lub inhibicja) aktywności endogennego układu GnRH w podwzgórzu prowadzi do znaczących zmian w ekspresji genów kodujących podjednostki gonadotropin, wpływając pośrednio na ich biosyntezę w komórkach gonadotropowych przysadki samic szczura in vivo.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki