ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Zapadalność na choroby nowotworowe jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce i na świecie. Szacuje się, że liczba chorych na raka sukcesywnie rośnie. Złe rokowanie leczenia pacjentów onkologicznych wynika między innymi z późnego wykrycia zmian nowotworowych, niedoskonałości technik diagnostycznych, nierzadko braku specyficzności standardowych metod terapii oraz ich cytotoksyczności w stosunku do zdrowych komórek. W ostatnim czasie rośnie zainteresowanie wykorzystaniem nanocząstek w aplikacjach medycznych. Coraz więcej uwagi poświęca się nanomateriałom węglowym, jako potencjalnym nośnikom leków cytostatycznych i systemom z możliwością wykorzystania w diagnostyce. W pracy omówiono wybrane nanostruktury węgla, dla których sugeruje się wysokie bezpieczeństwo w zastosowaniu klinicznym, a w przyszłości możliwość włączenia ich do rutynowego leczenia onkologicznego.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki