ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 

W artykule omówiono odkrycie wanadu, występowanie jego różnych pochodnych w glebie i wodzie morskiej oraz wpływ na rozwój niektórych gatunków. Zwrócono uwagę na związki wanadu występujące u ssaków (w tym człowieka), ich transport w organizmie i możliwość wzajemnej wymiany wanadu V(IV) i V(V). Głównie zajęto się przeciwcukrzycowym, zwanym także insulino-podobnym, oddziaływaniem różnych pochodnych wanadu, proponowanymi mechanizmami ich działania, zastosowaniem w badaniach in vivo i in vitro oraz u pacjentów chorych na cukrzycę, toksycznością i skutecznością normalizacji klinicznych objawów cukrzycy.

Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki