ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Śmierć komórki jest regulowanym genetycznie procesem występującym powszechnie w świecie żywym. Przez dziesiątki lat uznawano, że śmierć komórki jest zjawiskiem typowym wyłącznie dla organizmów wielokomórkowych, a więc i dość młodym ewolucyjnie. Tymczasem w ostatnich latach genetycznie regulowaną śmierć komórek udokumentowano u wielu organizmów jednokomórkowych zarówno eukariotycznych, jak i prokariotycznych. Dane te sugerują więc, że śmierć komórek jest procesem, który towarzyszy życiu od samego początku. W artykule porównano wybrane przykłady śmierci komórek u różnych grup organizmów. Na tej podstawie przedstawiono przegląd hipotez dotyczących powstania i ewolucji procesu programowanej śmierci komórki. Wskazano również możliwe drogi wykształcania się różnych mechanizmów śmierci komórek.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki