ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Przełomem w badaniach nad polarnym transportem auksyny okazały się wyniki uzyskane dzięki zastosowaniu technik biologii molekularnej - charakterystyka odpowiednich mutantów, sklonowanie genów AUX1 i PIN, kodujących przypuszczalne nośniki transportu auksyny, kontrolujące dokomórkowy i pozakomórkowy transport tego hormonu. Metodami immunocytochemicznymi wykazano specyficzną, polarną lokalizację tych białek w komórkach łodygi i korzenia rzodkiewnika pospolitego. Stwierdzono także, iż lokalizacja białek PIN może podlegać dynamicznym zmianom (transport pęcherzykowy), a ich rozmieszczenie w plazmalemmie kontrolowane jest przez elementy cytoszkieletu. Dodatkowych informacji na temat polarnego transportu auksyny dostarczyły badania, w których zastosowano jego inhibitory – fitotropiny. Chociaż nie jest do końca wyjaśniony mechanizm polarnego transportu auksyny w foto- i grawitropizmie roślin, w świetle nowych wyników badań, asymetryczny rozkład auksyny w komórkach podczas działania odpowiednich bodźców może być wynikiem ukierunkowanego transportu tego hormonu, regulowanego przez specyficzne zlokalizowane nośniki transportu auksyny.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki