ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Poliaminy (putrescyna, spermina, spermidyna) są głównie znane z ochronnej roli jaką pełnią w organizmach roślinnych narażonych na działanie różnych stresów biotycznych i abiotycznych. Należą do grupy regulatorów wzrostu i rozwoju. Wraz z klasycznymi fitohormonami oraz cząsteczkami sygnałowymi, takimi jak reaktywne formy tlenu (ROS) i tlenek azotu (NO), uczestniczą w regulacji embriogenezy, a także spoczynku, kiełkowania i starzenia nasion. Poliaminy występują w dojrzałych nasionach wszystkich zbadanych dotąd roślin, chociaż udział poszczególnych poliamin w ogólnej puli tych związków wykazuje znaczne wahania gatunkowe, a nawet odmianowe. Podczas ustępowania spoczynku i kiełkowania nasion obserwowane są charakterystyczne dla tych procesów zmiany stężenia poliamin, mimo że rola poszczególnych poliamin (putrescyny, sperminy i spermidyny) jest różnorodna. U większości nasion spermina uznawana jest raczej za inhibitor kiełkowania i związek warunkujący utrzymywanie spoczynku, podobnie jak kwas abscysynowy (ABA), podczas gdy putrescyna i spermidyna zapewniają prawidłowy przebieg katabolicznej i anabolicznej fazy kiełkowania. Zakłócenie biosyntezy lub katabolizmu poliamin powoduje zaburzenia formowania nasion, często prowadzące do ich aborcji lub wykształcenia nasion niezdolnych do kiełkowania. Mutacje genów kodujących kluczowe enzymy biosyntezy poliamin, a także zmiany aktywności oksydaz poliaminowych opóźniają, a nawet uniemożliwiają kiełkowanie nasion i prawidłowy rozwój siewek. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd wyników najnowszych badań dotyczących funkcji poliamin w biologii nasion.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki