ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Współczesna medycyna nie istnieje bez metod diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na wykorzystaniu promieniowania jonizującego w praktyce lekarskiej. Z tego powodu, aby móc w pełni korzystać z postępu radiobiologii konieczne jest zrozumienie interakcji między tą formą energii a materią ożywioną. Promieniowanie jonizujące stosowane jest powszechnie od stosunkowo długiego czasu, dlatego wiadomo, że nieproporcjonalnie duże dawki promieniowania jonizującego są szczególnie toksyczne dla organizmów żywych, w tym człowieka. Z kolei dawki zbyt małe są nieużyteczne w nowoczesnej medycynie. Poszerzenie wiedzy na temat radiobiologii może być kluczowe dla pracowników sektora zdrowotnego.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki