ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
25
Date of issue: 
Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa rąk Suplement Postępów Biologii Komórki, który w naszym zamierzeniu jest pokłosiem Konferencji pt. Wyzwania Współczesnej Biologii Komórki. Konferencja ta związana była z Jubileuszem 80 Rocznicy urodzin Profesor dr hab. Marii J. Olszewskiej, czł. rzecz. PAN, emerytowanej Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, wybitnego naukowca i nauczyciela akademickiego, a także wieloletniego Redaktora Postępów Biologii Komórki. Organizatorem Konferencji był Komitet Cytobiologii PAN, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego – prof. dr hab. Andrzej K. Kononowicz z Katedry Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin UŁ. Współorganizatorami Konferencji były: Instytut Fizjologii, Cytologii i Cytogenetyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Łódzki Oddział Polskiej Akademii Nauk. W Konferencji uczestniczyły 352 osoby, w tym około 200 doktorantów, magis-trantów i studentów wielu uczelni wyższych z całego kraju. Mieli Oni możliwość przedstawienia wyników swoich badań w postaci prezentacji plakatowych. Zaproszeni wykładowcy (w porządku alfabetycznym) to: Stanisław Bielecki, Mariusz Jaskólski, Adam Jaworski, Andrzej Jerzmanowski, Jerzy Kawiak, Andrzej K. Kononowicz, Elżbieta Kuta, Andrzej B. Legocki, Stefan Malepszy, Krzysztof Pawłowski, Jerzy Silberring, Jan Szopa, Zofia Szweykowska-Kulińska, Przemysław Wojtaszek i Elżbieta Wyroba. Streszczenia wykładów oraz prezentacji plakatowych ukazały się w postaci specjalnego opracowania wydanego w języku angielskim przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wiodącymi tematami Konferencji były: • Molekularne aspekty regulacji genów, • Genomika strukturalna, • Modelowanie struktury trójwymiarowej białek, • Inżynieria genetyczna roślin, • Bazy sekwencji genów i białek z punktu widzenia bioinformatyki, • Wyzwania metodyczne dotyczące analizy proteomów, • Ewolucyjne aspekty poznania genomów/proteomów, • Mechanizmy percepcji i przekazywania sygnałów oraz • Reakcje komórek na biotyczne i abiotyczne czynniki stresu środowiskowego. Redaktorzy
Author of the article: 
Download the article: 
Keywords pl: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki