ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 

W ostatnich latach zgromadzono liczne dowody eksperymentalne wskazujące, że ekspresja niektórych genów jądrowych, w szczególności tych, które kodują białka chloroplastowe, podlega retrogradowej regulacji przez sygnały pochodzenia plastydowego. Regulacja może się odbywać zarówno na poziomie transkrypcji, jak i translacji mRNA. Niektóre sygnały pochodzenia plastydowego udało się zidentyfikować - należą do nich prekursory metaboliczne chlorofilu, stan redoks plastochinonu, tioredoksyny i glutationu a także translokator fosfoenolopirogronianu, zlokalizowany w wewnętrznej błonie otoczki chloroplastowej. Tożsamość innych sygnałów plastydowych, np. regulujących różnicowanie komórek i morfogenezę liścia, pozostaje niewyjaśniona. Sygnalizacja plastydy-jądro komórkowe i sygnalizacja zależna od światła pozostają w dość skomplikowanych relacjach; w niektórych przypadkach wykorzystywane są odmienne szlaki transdukcyjne, w innych częściowo te same. Sygnalizacja retrogradowa jest prawdopodobnie ważnym elementem globalnej sieci powiązań regulacyjnych kontrolujących metabolizm i rozwój komórek roślinnych.

Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki