ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Choroby nowotworowe nie są wynalazkiem XX w. Od czasów Hipokratesa, Awicenny czy wreszcie Rudolfa Virchowa, Karla Thierscha, Waltera Schillera, Alberta Compton-Brodersa próby zdefiniowania raka jako procesu złośliwego i jego klasyfikacji wielokrotnie ewoluowały. Dopiero niezwykły postęp technologiczny, jaki dokonał się w II połowie XX w., wywarł ogromny wpływ na rozwój wielu dziedzin medycyny i wzbogacił wiedzę o nowotworach, dając szansę na precyzyjną diagnozę, skuteczne leczenie i rehabilitację, także w Polsce. Ważnym aspektem działalności leczniczej ośrodków onkologicznych jest również prewencja, szeroko rozumiana profilaktyka pierwotna i wtórna oraz działalność rejestrów nowotworów, które gromadzą dane o zachorowaniach na nowotwory, zgonach z powodu choroby nowotworowej, i o populacji, której ten problem dotyczy. Umożliwia to monitorowanie zagrożeń nowotworem, pozwala na planowanie różnorakich działań dotyczących walki z rakiem. Celem niniejszej pracy jest retrospektywna ocena przydatności do celów epidemiologicznych materiału archiwalnego pochodzącego z zasobów Zakładu Patologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, w kontekście gromadzonych danych przez Wielkopolski Rejestr Nowotworów, jako uzupełnienie danych epidemiologicznych pochodzących z lat 1954-1994. Szczegółowa analiza archiwum papierowego umożliwiła stworzenie interesujących algorytmów zachorowalności na nowotwory wg płci, wieku i najczęstszych notowanych nowotworów. Potwierdziła też tendencję wzrostową zachorowań na choroby nowotworowe i dała asumpt do kolejnych poszukiwań.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki