ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Glejak wielopostaciowy, najbardziej agresywna postać glejaka, charakteryzuje się skłonnością do częstych nawrotów oraz niekorzystnym rokowaniem. W ostatnich latach opublikowano wiele badań dotyczących terapii wywołującej starzenie komórkowe w komórkach glejaka, co daje nadzieję na opracowanie nowych sposobów leczenia tego nowotworu. Z drugiej strony, niektóre badania wskazują na związek starzenia komórkowego z progresją glejaka oraz ze skłonnością do nawrotów. Podsumowując, analiza najnowszych doniesień podkreśla, że starzenie komórkowe pełni ważną rolę w patofizjologii glejaka wielopostaciowego, a także pokazuje potrzebę opracowania nowych podejść terapeutycznych związanych ze starzeniem, takich jak przeprogramowywanie fenotypu wydzielniczego komórek starzejących czy dwustopniowa terapia starzeniowa.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki