ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Krótkofalowa część widma słonecznego, a zwłaszcza światło niebieskie (390–500 nm) i bliski ultrafiolet (320–390 nm) wywierają istotny wpływ na wzrost i rozwój roślin. Badania z zakresu genetyki i biologii molekularnej, prowadzone głównie na modelowej roślinie Arabidopsis thaliana, umożliwiły poznanie trzech klas receptorów światła niebieskiego i UV-A – fototropin, kryptochromów i flawoprotein z rodziny Zeitlupe. Fototropiny (phot1 i phot2) są serynowo/treoninowymi kinazami białkowymi aktywowanymi przez światło, pośredniczącymi w reakcjach fototropicznych, migracji chloroplastów, otwieraniu aparatu szparkowego i krótkotrwałym hamowaniu wzrostu wydłużeniowego pędu. Kryptochromy (Cry1, Cry2 i Cry3) są fotoreceptorami zawierającymi FAD oraz pterynę pośredniczącymi w regulacji wzrostu pędu, rozwoju liści, fotoperiodycznej indukcji kwitnienia i nastawianiu zegara biologicznego. Ztl, Fkf1 i Lkp2 są flawoproteinami tworzącymi nową rodzinę receptorów światła niebieskiego, które łączy obecność domeny PAS/LOV wiążącej FMN, kasety F i sześciokrotnie powtórzonego motywu KELCH. Wyniki najnowszych badań sugerują, że flawoproteiny z rodziny Ztl funkcjonują w nastawianiu zegara biologicznego uczestnicząc w regulowanym przez światło degradowaniu białkowych elementów oscylatora komórkowego.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki