ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
HSF1 (ang. Heat Shock Factor 1) jest czynnikiem transkrypcyjnym aktywowanym pod wpływem stresu środowiskowego, co prowadzi do wzmożonej ekspresji białek HSP (ang. Heat Shock Proteins). HSP to białka opiekuńcze biorące udział w fałdowaniu innych białek i chroniące komórki przed apopotozą wywołaną działaniem stresu. W wielu typach nowotworów HSF1 i HSP ulegają zwiększonej ekspresji. HSF1 może wspierać transformację nowotworową, a także ułatwiać przetrwanie komórek nowotworowo zmienionych, modulując ścieżki sygnałowe związane ze wzrostem i proliferacją, apoptozą, metabolizmem oraz ruchliwością. HSF1 może promować niestabilność genetyczną przez unikanie punktów kontrolnych cyklu komórkowego. Sekwencja regulatorowa HSE rozpoznawana przez HSF1 występuje nie tylko w promotorach genów HSP, ale także w innych genach, np. w genie oporności wielolekowej ABCB1 (MDR1), kodującym glikoproteinę P aktywnie usuwającą leki z komórki. Działanie białka ABCB1 może znacznie zmniejszać skuteczność terapii przeciwnowotworowej. Cytoprotekcyjne działanie HSF1 w warunkach wzrostu nowotworowego jest więc bardzo niepożądane i czyni z niego nowy, ważny cel w terapii nowotworów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki